Adoptie fretten 'Het ontstaan'

In de jaren van de opvang van 2004 tot 2010 zijn er veel fretten binnen gekomen, die moeilijk of niet geplaatst konden worden. Dit is vaak door het bijtgedrag, door ouderdom of de standaard frettenziektes.

Het is moeilijk mensen te vinden, die om kunnen gaan of het accepteren van bijtgedrag. Ook fretten met een aandoening, zoals bijnierproblemen, insulinomen, hartproblemen of gewoon oudere fretjes zijn niet of moeilijk herplaatsbaar. Omdat het financieel best wat kosten met zich mee brengt, is het idee ontstaan om deze fretten als adoptiefretten op de site te zetten.

e meeste frettenmensen hebben al fretten en kunnen er geen andere meer bij hebben. Ook mensen, die voor een goed doel iets willen doen, maar zelf geen fretten kunnen houden, kunnen een fret “adopteren”. Zo hebben ze toch een beetje een eigen fret.

In de loop der jaren zijn er al veel adoptie fretten gesteund om de medische zorg (dierenartskosten) en onderhoud (denk aan voer en bakvulling) te kunnen blijven doen. Vele fretten hebben met hun ziektes hier kunnen sterven en alle medische zorg gekregen, die ze nodig hadden.

Ondanks dat de opvang is gestopt, zijn er nog adoptie fretten,die de financiële steun nodig hebben